Eert uw vader en uw moeder
Een keuze uit de ongebundelde verhalen door Aart Hoekman

1e druk

Leiden, Stichting De Lantaarn (Cahiers van De Lantaarn 39b), 13 november 1985
1009 ex. • [1-4] 5-44 p. • 210x148x2 mm • 64 g. • ƒ 6,50 • ISBN 90-6889-013-1
Bindwijze: Geniet in papieren omslag
Colofon: Eert uw vader en uw moeder door J.M.A. Biesheuvel verscheen op 13 november 1985, aan de vooravond van het zevenjarig bestaan van Cahiers van De Lantaarn, als Cahiers van De Lantaarn No. 39b. Het eerste exemplaar werd aan de auteur overhandigd in restaurant 'La Cloche', Kloksteeg 3, Leiden. De foto (als frontispice, red.) is van Nico van Riemsdijk.
Verantwoording: Deze bundel bevat een keuze uit de publicaties van J.M.A. Biesheuvel die in de bibliografie in Cahiers van De Lantaarn No. 39a als ongebundeld staan aangemerkt. Het is een amusante gedachte dat met het verschijnen van deze bundel de bibliografie -die loopt tot 1 oktober 1985- meteen verouderd is. / Ik dank Maarten Biesheuvel voor de toestemming die hij me gaf uit de ongebundelde verhalen deze keuze te maken. Hij liet mij daarbij geheel de vrije hand, ik hoop dat hij mijn keuze kan billijken. / Gepoogd is om een globaal overzicht te geven van de gehele schrijverscarrière. De beschikbare ruimte noodzaakte mij om, met uitzondering van De slag bij Kamperduin, geen lange verhalen op te nemen. // A.H.
Annotatie: Gezamenlijke uitgave met 'J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie' (Cahiers van De Lantaarn 39a)
Annotatie: ISSN 0166-9907
¶ 3 exemplaren, waarvan 1 puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan schrijver en Couperus-biograaf
Frédéric Bastet: voor Frédéric Bastet / van je Maarten / Biesheuvel. Daarnaast een exemplaar in puntgave staat en 1 in goede staat
§ 4 exemplaren, waarvan een in puntgave staat met handgeschreven, gesigneerde opdracht onder het frontispice aan schrijver
Arnold Spauwen: Hartelijke groeten van / JMA Biesheuvel / Amsterdam, 21-I-1985. Hieronder staat in potlood de annotatie 'moet zijn '86!'. Aangezien de bundel pas op 13 november 1985 is verschenen, zal de auteur zich inderdaad vergist hebben, zo vroeg in het nieuwe jaar. Verder nog ongesigneerde exemplaren in nieuwstaat, puntgave staat en goede staat

Eerst uw vader en uw moeder, 1e druk
1e druk

[2e] druk
Amsterdam, G.A. van Oorschot, [23 mei] 2008
In: 'Verzameld werk' (1e druk)
Zetsel: Opnieuw gezet