Onrust

1e druk

Boskoop, Drukkerij Macula, [juli] 1992
220 ex. • [1-4] 5-36 [37-40] p. • 217x141x9 mm • 188 g.
Bindwijze: Genaaid gebonden in zwart linnen met tekst in blinddruk op voorplat, met stofomslag
Colofon: Onrust van J.M.A. Biesheuvel verscheen oorspronkelijk in afleveringen in de Haagsche Courant van 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober en 2 november 1974. / Deze uitgave, verschenen ter gelegenheid van de nieuwbouw van Drukkerij Macula te Boskoop, is gebaseerd op de versie zoals die is verschenen in De wereld moet beter worden, Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam, 1984. // De grafische vormgeving was in handen van Wim Zaat te Moerkapelle. De tekst is gezet door Zetterij Wil van Dam te Utrecht. Binderij Koppelman te Nieuwegein verzorgde het bindwerk. De omslagfoto is gemaakt door Janwillem van Dijk, Wijk bij Duurstede. Technische realisatie: Drukkerij Macula te Boskoop. / De oplage bestaat uit 220 genummerde exemplaren. // Dit is nummer
Motto: 'In de geschriften van Gideon ontdekte ik ergens een lijst van ziekten, door de medische wetenschap vooralsnog niet in een groep ondergebracht, waarbij ik stuitte op het woord "Islomania", een zelden voorkomende maar geenszins onbekende geestesziekte. Er zijn mensen, zoals Gideon het bij wijze van uitleg stelde, voor wie eilanden iets onweerstaanbaars hebben. Het pure feit dat ze op een eiland zijn, op een geheel en al door de zee omgeven eigen wereldje, brengt hen in een onbeschrijfelijke roes.' Lawrence Durrell
Annotatie: Arabisch genummerd van 1-220 (door de auteur) en gesigneerd onder het colofon
Annotatie: Er zijn ook enkele romeins genummerde, geletterde en ongenummerde exemplaren bekend
Annotatie: Bron maand van verschijnen: onderstaande opdracht van de auteur in nr. X, gedateerd 10 juli 1992 en de annotatie ('7-92') in potlood die Ronald Breugelmans in zijn exemplaar (nr. 1, zie onder) heeft aangebracht. De begeleidende brief van drukkerij Macula is gedateerd augustus 1992.
¶ 3 exemplaren, waarvan 1 in goede staat met een klein scheurtje in het opslag (genummerd met een bloemetje) met een ongedateerd opdrachtje op de titelpagina aan Ginus Nusteling en zijn vrouw:
voor Verena en Ginus / van / Maarten, 1 in goede staat (nr. 195) en 1 ongenummerd exemplaar in redelijke staat, niet gesigneerd onder het colofon maar wel later op de franse titelpagina: JMABiesheuvel
§ 3 exemplaren, waarvan een in goede staat met een klein scheurtje in het omslag, romeins genummerd (X), met behalve de signatuur onder het colofon een handgeschreven, gesigneerde opdracht op de titelpagina:
voor Eugénie & Pieter / van / Maarten Biesheuvel. / Leiden, 10-VII-1992. Eugénie Boer-Dirks was een kunsthistorica en neerlandica en conservator van het Louis Couperus Museum. Tevens heeft de auteur op de titelpagina zijn eigen naam doorgehaald. Verder een goed exemplaar met licht geschaafd omslag (nr. 1!), met onder de signatuur onder het colofon een handgeschreven opdracht aan het echtpaar Breugelmans: voor Ronald / & / Lizanne. Ronald Breugelmans (1943-2010) was bibliograaf, conservator van de UB Leiden en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Zijn vrouw en hij waren goed bevriend met de Biesheuvels. Ten slotte een puntgaaf exemplaar met een klein deukje in het omslag (nr. 78), met de brief van Drukkerij Macula waarin het boek cadeau gedaan wordt aan een relatie van de drukkerij. Ook in bezit: proefexemplaar van het linnen omslag.

Onrust, 1e druk
1e druk

2e druk

Vlissingen, Uitgeverij Den Boer | De Ruiter (Slibreeks 150), [21 oktober] 2016
[500] ex. • [1-4] 5-48 p. • 148x106x5 mm • 64 g. • € 8,50 • ISBN 978-90-79875-74-0
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd met los stofomslag
Vormgeving: De Drvkkery, Middelburg, Karelien van IJsseldijk
Drukwerkrealisatie: Media58, Vlissingen
¶ 2 exemplaren, beide in nieuwstaat
§ 2 exemplaren, beide in nieuwstaat

Onrust, 2e druk
2e druk