In de bovenkooi

1e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), [5] oktober 1972
[1-6] 7-236 [237-240] p. • 200x126x24 mm • 291 g. • ƒ 15,50 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Opdracht: Voor Marinus van der Lubbe
Motto: 'Ils virent dans ce lieu des Goilans (c'est une espèce d'oiseaux marins) presque aussi gros que les cygnes de ce pays, qui n'avoient pas peur des hommes, comme n'estans pas accoustumés d'en voir; mais venoient librement dans les navires, & se lassoient prendre et tuer des matelots.' Uit deel XII van de grote Blaeu-atlas, het in kaart gebrachte watergebied rond Tierra del Fuego naar gegevens van Schouten en Lemaire, 'Magalanique'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslag: Op het achterplat een tekening van Theo Blom en een recensie van Karel van het Reve.
Annotatie: Bekroond met de Alice van Nahuysprijs, die tweejaarlijks werd uitgereikt voor het beste literaire debuut. De uitreiking vond plaats op 18 november 1972. Aan de prijs was een geldbedrag van ƒ 2000 verbonden.
¶ 3 exemplaren, waarvan een in puntgave staat met handgeschreven
opdracht aan Willem Bloemena, destijds een van de twee directeuren bij Meulenhoff, op de dag van verschijning van het boek: Voor de heer / Bloemena / met gevoelens van / genegenheid / 5-X-'72 / Amsterdam. Daarnaast een goed exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan een collega in de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag: Voor A.G. Garnefski / van JMA Biesheuvel / met collegiale gevoelens / 25-X-1972 / den Haag en een gesigneerd: JMABiesheuvel exemplaar in goede staat.
§ 6 exemplaren, waarvan een in redelijke staat met op de franse titelpagina een handgeschreven, gesigneerde
opdracht aan zijn vrouw Eva, op de dag van verschijning van het boek: Voor Eva Gütlich / van Maarten Biesheuvel / met gevoelens van / genegenheid / te Leiden / 5 october 1972. Later heeft de schrijver nog extra tekst toegevoegd aan de opdracht: , of mag het zo, Eva?: / voor Eefje Poorn / van Eekje Hoorn!, / grondhol "In leven" / de 3e van de 4e windmaand / van het jaar 2e. Ook heeft de schrijver een hart met een pijl getekend met daarin de tekst: M&E / stemt / tevreê!. Op de linkerpagina heeft de schrijver een tekening gemaakt van een veld met een palmboom onder een nachthemel, met een hond genaamd Tetsenbacher en een staart met de tekst Sans clôtes / Jean Claude. In het veld staat de tekst: MÈNÈ? / dan niet ons gezamelijk (sic) oppervlak / zo klein mogelijk maken! Jammer.... De schrijver heeft verder aanpassingen gemaakt aan de inhoudsopgave, waarbij twee verhalen zijn doorgehaald (De vijver en De grote gieter) en een verhaal is toegevoegd (Schip in dok). Dit komt niet geheel overeen met de aanpassingen vanaf de 13e druk. De auteur heeft de volgende teksten toegevoegd: En mijn getallenleer / 16, 18, 19, 23, 24, 28, 34. ? en (later, met andere pen): VW - alles. Voorts heeft de schrijver in enkele verhalen (Brommer op zee, Slapeloosheid, Van de man die zelf een wolk was, Suzanne, Port Churchill) correcties en wijzigingen aangebracht die verwerkt zijn in de 2e druk.
Daarnaast een redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan kunsthistoricus en museumdirecteur
Rudi Fuchs en vertaalster Nelleke van Maaren, vrienden van de schrijver: Voor Rudi en Nelleke / JMA Biesheuvel / 22-oct-1972 / Leiden. Verder een exemplaar in redelijke staat met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan het echtpaar Breugelmans: Voor Ronald & Lizanne / van Maarten B / 5-XII-1973, / Leiden. Ronald Breugelmans (1943-2010) was bibliograaf, conservator van de UB Leiden en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Zijn vrouw en hij waren goed bevriend met de Biesheuvels. Ook nog een redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Voor Anneke / van Maarten Biesheuvel. Dan nog een redelijk exemplaar, ex-bibliotheca schrijfster Doeschka Meijsing. Ze heeft op de franse titelpagina haar naam en aankoopdatum genoteerd: Doeschka Meijsing dec 72. Ten slotte een ongesigneerd exemplaar in puntgave staat.

In de bovenkooi, 1e druk
1e druk

2e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), januari 1973
Bindwijze: I. Gebonden in linnen, II. Genaaid gebrocheerd, III. Garenloos gebrocheerd
Opdracht: Voor Marinus van der Lubbe
Motto: 'Ils virent dans ce lieu des Goilans (c'est une espèce d'oiseaux marins) presque aussi gros que les cygnes de ce pays, qui n'avoient pas peur des hommes, comme n'estans pas accoustumés d'en voir; mais venoient librement dans les navires, & se lassoient prendre et tuer des matelots.' Uit deel XII van de grote Blaeu-atlas, het in kaart gebrachte watergebied rond Tierra del Fuego naar gegevens van Schouten en Lemaire, 'Magalanique'
Zetsel: Het zetsel van verscheidene verhalen is aangepast, n.a.v. correcties door de schrijver zelf in het exemplaar van de eerste druk dat hij aan zijn vrouw Eva schonk (zie boven)
Vormgeving: Joost van de Woestijne

[2] ex. • [1-6] 7-236 [237-240] p. • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze I: Genaaid gebonden in linnen met goudopdruk op de rug
Annotatie: In het boek heeft de schrijver op de franse titelpagina de volgende tekst toegevoegd: "Van deze oplage zijn 20 exemplaren ingenaaid. Van deze twintig zijn er twee weer ingebonden. (2). Dit is nummer JMA Biesheuvel." De overige exemplaren werden, net als de eerste druk en de navolgende identieke herdrukken t/m de 12e druk, garenloos gelijmd. Biesheuvel was teleurgesteld dat de eerste druk garenloos bleek, en verscheurde volgens de overlevering zelfs het eerste exemplaar. Wellicht dat de uitgever daarom eenmalig een gedeelte van deze eerste herdruk heeft laten innaaien.
In de bovenkooi, 2e druk in linnen
2e druk in linnen

[18] ex. • [1-6] 7-236 [237-240] p. • 200x126x24 mm • 291 g. • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze II: Genaaid gebrocheerd
Annotatie: In het boek heeft de schrijver op de franse titelpagina de volgende tekst toegevoegd: "Van deze oplage zijn 20 exemplaren ingenaaid. Van deze twintig zijn er twee weer ingebonden. (2). Dit is nummer JMA Biesheuvel." De overige exemplaren werden, net als de eerste druk en de navolgende identieke herdrukken t/m de 12e druk, garenloos gelijmd. Biesheuvel was teleurgesteld dat de eerste druk garenloos bleek, en verscheurde volgens de overlevering zelfs het eerste exemplaar. Wellicht dat de uitgever daarom eenmalig een gedeelte van deze eerste herdruk heeft laten innaaien.
Omslag: Idem aan 1e druk, op het achterplat na: naast dezelfde recensie van Karel van het Reve staat een foto van de schrijver afgebeeld.
§ redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de franse titelpagina aan de schoonouders van de schrijver:
Voor Pa en Moe Gütlich, / van JMA (Maarten) Biesheuvel, / met gevoelens van genegenheid, / Leiden, 7-III-1973. Na het overlijden van zijn schoonouders is het exemplaar weer in bezit gekomen van Biesheuvel. Later heeft hij het uitgeleend aan Mirjam van Hengel, ten behoeve van het 'Verzameld werk' uit 2008, getuige de handgeschreven tekst op pagina 7: Waarde Mirjam, je zult in dit / boek veel onderstreepte woorden / vinden. Ik weet niet wat dat betekent: / vermoedelijk is het werk werk van m'n schoonvader. Verder heeft de schrijver de ongenummerde pagina's 238 en 240 zelf genummerd met potlood, met daarbij de aantekening: =15 katernen van 16 pp. / 160=10 / 80=5 / 240=15.

In de bovenkooi, 2e druk genaaid
2e druk genaaid

[1-6] 7-236 [237-240] p. • 200x126x24 mm • 291 g. • ƒ 15,50 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze III: Garenloos gebrocheerd
Annotatie: De gewone oplage van deze druk is garenloos gelijmd, net als de eerste druk en de navolgende identieke herdrukken t/m de 12e druk, al is het niet zeker of deze oplage daadwerkelijk verschenen is. Er is ons geen exemplaar bekend.
Omslag: Idem aan 1e druk, op het achterplat na: naast dezelfde recensie van Karel van het Reve staat een foto van de schrijver afgebeeld.
In de bovenkooi, 2e-12e druk garenloos
2e-12e druk garenloos

3e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), februari 1973
Idem aan de garenloze 2e druk
¶ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde
opdracht: Voor Ger van den Berg / van / JMA (Maarten) Biesheuvel, / met gevoelens van genegenheid / Leiden, 24 februari 1973. Dr. G.P. van den Berg was destijds verbonden aan het Documentatie Bureau voor Oost-Europees Recht (tegenwoordig het Instituut voor Oost-Europees Recht en Ruslandkunde) en in die hoedanigheid - mede gezien de inhoud van de opdracht - waarschijnlijk een bekende van de schrijver.
§ goed exemplaar

4e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), april 1973
Idem aan de garenloze 2e druk
§ goed exemplaar, privéband met een rug van blauw oasis (verkleurd naar zeegroen) met gouden belettering en platten bekleed met blauw Ingres (monotypie) door binder J.A. Szirmai (=Studio Ars Libri te Amsterdam), waarschijnlijk in opdracht van meesterverzamelaar Johan Polak.

5e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1973
Idem aan de garenloze 2e druk
Annotatie: De bibliografie op dbnl.org geeft aan dat de 5e druk teruggrijpt op de eerste druk, i.e. met de tekening van Theo Blom op het achterplat. Dit blijkt in ieder geval bij het onderhavige exemplaar niet het geval te zijn.
§ goed exemplaar

6e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), maart 1974
Idem aan de garenloze 2e druk

7e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), augustus 1974
Idem aan de garenloze 2e druk
¶ 2 exemplaren; 1 redelijk exemplaar ex-bibliotheca literatuur criticus Hans Werkman, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel met aanbiedingskaartje van uitgeverij Meulenhoff. Daarnaast een puntgaaf exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Voor Diana / van / JMA Biesheuvel / Leiden, / 24 sept 1977 / __________
§ redelijk exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Met heel veel dank! / JMA Biesheuvel / Amsterdam / 31-V-1975 / (Amnesty Interna- / tional). Gesigneerd op een boekenmarkt waarvan (een gedeelte van) de opbrengst naar Amnesty International ging. Zie een soortgelijke opdracht in 'Slechte mensen', 5e druk

8e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), juli 1975
Idem aan de garenloze 2e druk
¶ redelijk exemplaar,
gesigneerd: JMA Biesheuvel / Hoogvliet 26-III-1976, echter ook met een opdrachtje van iemand anders aan de oorspronkelijke eigenaar.
§ goed exemplaar

9e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1977
Idem aan de garenloze 2e druk
¶ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde
opdracht: Voor C.H. van Lijf / van / JMA Biesheuvel / Leiden, / 21-VIII-1978

10e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), oktober 1978
Idem aan de garenloze 2e druk

11e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1979
Idem aan de garenloze 2e druk, met afwijkende tekst op de rug: de 'M' van Meulenhoff staat nu onderaan i.p.v. bovenaan en het nummer 'E 272' is weggelaten.
¶ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor Michil / hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel / Leiden, 27-III-1982.
§ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht: Voor Jacob / van Jacob Maarten / Leiden, / 4-XII-1979. Mediëvist Jacob Kort (1943-2010), werkzaam bij het Rijksarchief en fanatiek schaker, was bevriend met de Biesheuvels. Net als Maarten was Jacob in Leiden tijdens zijn studie geschiedenis lid van de studentenvereniging Catena. Later was hij lid van het Berwald-genootschap, i.e. de platenclub waar o.a. ook Eva Biesheuvel, Pim van der Meiden (zie de opdracht in het auteursexemplaar van 'De Weg naar het Licht') en Maarten 't Hart deel van uitmaakten. De laatste verhaalde hierover in 'Deerne voor een lokkend postuur' (p. 248-255).

12e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1980
Idem aan 11e druk, i.e. met alleen de 'M' op de rug.
§ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan zijn vrouw Eva:
Voor EVA / van je / Apie / Leyde 1972, inclusief een tekening van een liefdeshartje met een pijl erdoor.

13e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), november 1981
[1-6] 7-194 [195-196] p. • 200x130x19 mm • 246 g. • ƒ 23 • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Genaaid gebrocheerd
Zetsel: Opnieuw gezet
Ondertitel: 'Verhalen'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslag: Achterplat als 2e druk
Annotatie: Met een voorwoord van de schrijver waarin vermeld wordt dat er twee verhalen geschrapt zijn (te weten 'Suzanne' en 'De vijver') en een toegevoegd is (te weten 'Schip in dok') en tevens dat het boek nu eindelijk ingenaaid is in plaats van gelumbeckt (=garenloos/gelijmd)
Annotatie: In het motto is een foutje geslopen: Lemaire is Memaire geworden (zie ook 19e druk)
Druk: Alberts (Sittard)
¶ 2 exemplaren, beide in puntgave staat, waarvan een met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor de familie / Langelaar / met hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel, / Leiden, / 14-XII-1981.
§ goed exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan het echtpaar Breugelmans:
Voor Lizanne en Ronald / van jullie / toegenegen / Maarten B. / Leiden, 15-I-1982. Ronald Breugelmans (1943-2010) was bibliograaf, conservator van de UB Leiden en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Zijn vrouw en hij waren goed bevriend met de Biesheuvels.

In de bovenkooi, 13e, 15e-16e druk
13e, 15e-16e druk

14e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Herengracht Editie), [mei] 1982
Bindwijze: I. Gebonden in linnen, II. Gebonden in halfleer
Zetsel: Idem aan 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Vormgeving: Joost van de Woestijne
Annotatie: In het motto is het foutje uit de 13e druk hersteld: Memaire is weer veranderd in Lemaire
Annotatie: Bron maand van verschijning: 19e druk

1500 ex. • [1-6] 7-194 [195-196] p. • 206x134x21 mm • 329 g. • ƒ 40,40 • ISBN 90-290-1457-1
Bindwijze I: Genaaid gebonden in zwart linnen met goudbelettering op de rug en met stofomslag
§ puntgaaf exemplaar, zijnde het exemplaar van de schrijver en zijn vrouw, getuige hun namen op de franse titelpagina:
Maarten B / sept 1981 en Eva. Eva heeft ook haar naam gezet op de gewone titelpagina. Verder heeft de schrijver enige correcties aangebracht in de tekst, waaronder het doorhalen van een aantal regels in het verhaal 'Brommer op zee'.

In de bovenkooi, 14e, 17e druk
14e, 17e druk

6 ex. • [1-6] 7-194 [195-196] p. • 202x131x22 mm • 336 g. (boek), 374 g. (incl. kartonnen foedraal), 453 g. (incl. leren foedraal) • € 375
Bindwijze II: Genaaid gebonden in blauw halfleer met papieren platten en foedraal
Colofon: Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in oktober 2022 van het verschijnen van In de bovenkooi - het debuut van J.M.A. Biesheuvel - verzamelden bibliografen Louis Heij en Pim van Putten zes exemplaren van de ingenaaide 14e druk op gevergeerd papier. Philipp Janssen van Boekbinderij Phoenix bond de boeken opnieuw in een band van half blauw oasis en platten bekleed met een stijfselmarmer van Dirk Lange. Voor de schutbladen werd Ingres van Van Gelder gebruikt. Ze werden alle voorzien van een bijpassende schuifhoes. Vier exemplaren waren bestemd voor de verkoop. Alle exemplaren werden Arabisch genummerd.
Annotatie: Het colofon werd speciaal gemaakt voor deze editie en meegebonden in de nieuwe band
Annotatie: Het foedraal verscheen in twee varianten: twee exemplaren werden gevat in een stevig grijs foedraal afgezet met blauw leer en vier exemplaren verschenen in een grijskartonnen foedraal.
¶ nieuw exemplaar in luxe foedraal (nr. 2)
§ nieuw exemplaar in luxe foedraal (nr. 1)
In de bovenkooi, 14e druk in halfleer
14e druk in halfleer

15e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), mei 1982
Idem aan 13e druk

16e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), februari 1984
Idem aan 13e druk
¶ Puntgaaf gesigneerd exemplaar
JMA Biesheuvel met toevoeging (niet door de auteur) van de gelegenheid; 18 maart 1988; Toneelschuur - / Maarten Biesheuvel & Maarten 't Hart / Marret Kramer

17e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Herengracht Editie), [februari] 1984
Idem aan 14e druk in linnen, echter op iets dikker papier gedrukt, met een afwijkend kapitaalbandje en de schutbladen zijn lichter blauw
Annotatie: Bron maand van verschijning: 19e druk
¶ 2 exemplaren, beide in puntgave staat
§ nieuw exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
hartelijke groeten / van / JMA Biesheuvel / Vlaardingen, / 7-X-'88.

18e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Pocket Editie), mei 1987
[1-6] 7-194 [195-206] p. • 190x120x16 mm • 177 g. • ƒ 14,90 • ISBN 90-290-2463-1
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Idem aan 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslag: Zeno
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne
Druk: Van Boekhoven-Bosch (Utrecht)
¶ goed exemplaar
§ 2 exemplaren, beide in goede staat, waarvan een met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
voor Greet / van Maarten B / Leiden, 8-VII-1987.

In de bovenkooi, 18e druk
18e druk

19e druk

Amsterdam, Meulenhoff (Meulenhoff Editie E 272), maart 1988
[1-6] 7-194 [195-196] p. • 200x130x19 mm • 235 g. • ISBN 90-290-0275-1
Bindwijze: Genaaid gebrocheerd
Zetsel: Idem aan 13e druk
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslag: Het omslag is feller blauw dan dat van de 13e druk
Annotatie: De drukgeschiedenis in deze druk vermeldt abusievelijk dat de negende en tiende druk beide uit oktober 1975 stammen, terwijl dat respectievelijk oktober 1977 en oktober 1978 moet zijn
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne
Druk: Geuze (Dordrecht)
§ puntgaaf exemplaar, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Marlene van den Bos, collega van de schrijver toen hij bij het AZL (tegenwoordig LUMC) werkte: Con Amore! / [twee doorgehaalde regels] / voor Marlene / van BIES / Leyde, 1990, / 11 april! / Bij je afscheid van / PR en Voorlichting AZL / ten geschenke gegeven. Tevens heeft de schrijver handmatig een verbetering aangebracht in het motto: Memaire moet zijn Lemaire. Voor andere exemplaren met opdracht aan 'Marlene' zie 'De Weg naar het Licht', 7e druk en 'De angstkunstenaar', 2e druk.

In de bovenkooi, 19e druk
19e druk

[20e] druk
Barneveld, BulkBoek (BulkBoek jrg. 22, nr. 214), 1993
[1] 2-61 [62-64] p. • 270x200x3 mm • 88 g. • ISSN 0921-1403
Bindwijze: Geniet krantenpapier
Zetsel: Opnieuw gezet
Uitgever: Patty Voorsmit
Redactie: Joan Boonstra
Illustraties: Karen Griffin-Kommer (waaronder die van het omslag)
Annotatie: Met een foto van Christ Houts en foto's uit Biesboek van Hape Smeele en Hanneke 't Hart
Vormgeving: Geert Henderickx i.s.m. René Abbühl
Druk: BDU (Barneveld)
Annotatie: Inclusief 'Leven en werk' door Guus Houtzager en 'Maarten Biesheuvel' door Maarten 't Hart
Annotatie: Gebaseerd op de 13e druk
Blurb: Met zijn debuut In de bovenkooi (1972) vestigde J. M. A. Biesheuvel in één klap zijn reputatie als een van de belangrijkste verhalenschrijvers uit onze Nederlandstalige literatuur. De verhalen zijn voortgekomen uit Biesheuvels ervaringen op zee - hij werkte onder meer als ketelbinkie -, maar zijn ook ontsproten aan zijn rijke verbeelding, zoals het inmiddels klassiek geworden 'Brommer op zee'. De bizarre wendingen, fantastische vondsten en wonderlijke humor maken In de bovenkooi tot een boeiende verhalenbundel.
¶ goed exemplaar
§ goed exemplaar

In de bovenkooi, [20e] druk
[20e] druk

[21e] druk

Den Haag, Stichting Uitgeverij XL (XL 73), april 1995
ca. 175 ex. • [1-4] 5-285 [286-288] p. • 250x180x29 mm • 730 g. • ISBN 90-5542-073-5
Bindwijze: Genaaid gebonden in karton
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslag: Petra van den Broek
Ondertitel: 'Verhalen'
Annotatie: Gedrukt in grote letter
Annotatie: Gebaseerd op de 19e druk uit 1988
¶ puntgaaf exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in puntgave staat en een in redelijke staat (ex-bibliotheek)

In de bovenkooi, [21e] druk in grote letter
[21e] druk in grote letter

20e [=22e] druk

Amsterdam, Maarten Muntinga (Rainbow Pocketboeken 528), 2000
[1-8] 9-251 [252-256] p. • 175x104x17 mm • 151 g. • ƒ 16 • ISBN 90-417-1119-8
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslagvormgeving: Ronald Timmermans
Omslag: Foto achterplat Yannis Deeleman
Zetwerk: Stand By (Nieuwegein)
Druk: Bercker (Kevelaer, Duitsland)
Annotatie: Het foutje in het motto is aanwezig: Memaire in plaats van Lemaire
Annotatie: Het colofon vermeldt dat deze 20e druk uit 2000 stamt, maar pas als Rainbow Pocketboek is uitgegeven in januari 2001
¶ puntgaaf exemplaar
§ 2 exemplaren, waarvan een in nieuwstaat, met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan vertaalster Nelleke van Maaren, vrouw van Rudi Fuchs en een goede vriendin van Maarten en Eva:
2001 / Nelleke's / 104e / vertaling / liefs van / Eva & Maarten. Verder nog een exemplaar in puntgave staat.

In de bovenkooi, 20e [=22e] druk
20e [=22e] druk

21e [=23e] druk

[Amsterdam], Pockethuis, april 2003
[1-6] 7-194 [195-208] p. • 175x115x16 mm • 146 g. • € 8 • ISBN 90-290-7348-9
Bindwijze: Garenloos gebrocheerd
Zetsel: Idem aan 13e druk (verkleind)
Ondertitel: 'Verhalen'
Omslagvormgeving: Sang-Myung Beekman voor Studio Deunk
Omslagafbeelding: Guus Dubbelman
Omslag: Foto achterplat Yannis Deeleman
Vormgeving binnenwerk: Joost van de Woestijne
¶ nieuw exemplaar
§ nieuw exemplaar,
gesigneerd: JMA Biesheuvel

In de bovenkooi, 21e [=23e] druk
21e [=23e] druk

[24e] druk
Amsterdam, G.A. van Oorschot, [23 mei] 2008
In: 'Verzameld werk' (1e druk)
Zetsel: Opnieuw gezet

22e [=25e] druk

Amsterdam, Meulenhoff, [17 november] 2015
[1-7] 8-221 [222-224] p. • 222x148x26 mm • 449 g. • € 19,99 • ISBN 978-90-290-9096-4
Bindwijze: Garenloos gebonden met zeegroen leeslint
Zetsel: Opnieuw gezet
Omslagontwerp: Studio Vruchtvlees
Grafische verzorging: Pinta Grafische Producties
Vormgeving binnenwerk: Perfect Service (Schoonhoven)
Auteursfoto: Bert Nienhuis
Annotatie: Deze uitgave bevat zowel de twee vanaf de 13e druk geschrapte verhalen 'Suzanne' en 'De vijver' als het bij de 13e druk toegevoegde verhaal 'Schip in dok'.
Annotatie: Met een voor deze herdruk geschreven nawoord van Arjan Peters
¶ 2 nieuwe exemplaren waarvan 1 gesigneerd en gedateerd:
JMABiesheuvel / Leyde 2015
§ 2 exemplaren, waarvan een in nieuwstaat en een in redelijke staat (vochtvlek op de rug) met handgeschreven, gesigneerde opdracht:
Voor Henk van Dee / van je / Maarten / in genegen- en dankbaarheid / Leyde 2016 / x x / x

In de bovenkooi, 22e [=25e] druk
22e [=25e] druk