Verzamelcriteria

Deze website beoogt naast het zo goed mogelijk in kaart brengen van het oeuvre van J.M.A. Biesheuvel, tevens het weergeven van de collecties van Pim van Putten en Louis Heij (boeken uit Pims collectie worden aangegeven met ∂; die uit Louis' collectie met §). De verzamelgebieden/criteria zijn als volgt:

1. Alle eerste drukken van primaire uitgaven in een zo goed mogelijke staat en/of met opdracht
2. Bijzondere (bibliofiele) exemplaren
3. Hogere drukken in een zo goed mogelijke staat en/of met opdracht
4.
Foto's, brieven en andere efemera
5. Losse bijdragen in
verzamelbundels en periodieken
6.
Dummy's, prospectussen en vertalingen
7. Secundaire literatuur in
boekvorm en knipsels

Mocht u in het bezit zijn van een boek van Biesheuvel dat tot verbetering van deze collectie kan leiden, neemt u dan contact op met
Pim of Louis. Wij kopen het met liefde van u over!Ontwerp

Het ontwerp van deze website is grotendeels gebaseerd op dat van de Harry Mulisch bibliografie van Louis. De kleuren zijn toegespitst op Biesheuvel, waarbij gebruikgemaakt is van omslagen van zijn boeken. Onder andere de volgende kleuren kunt u terugvinden:

blauw
van 'In de bovenkooi'
blauw van 'Reis door mijn kamer'
blauw van 'Verzameld werk'
blauw van 'Een gelukkige oude dag'
blauw van 'Een dag uit het leven van David Windvaantje (2e druk)'
blauw van 'Vader en dochter'
grijs van 'Zeeverhalen'
grijs van 'Onrust'
rood van 'De angstkunstenaar'
paars van 'Eva's keus'Legenda

Titel = een of meer drukken van deze titel in bezit
Titel = geen enkele druk van deze titel in bezit
xe druk = afwijkende druk (qua omslag, bindwijze en/of zetsel) van deze titel in bezit
xe druk = afwijkende druk (qua omslag, bindwijze en/of zetsel) van deze titel mist
xe druk = identieke (en daardoor irrelevante) herdruk van deze titel
Groeten van uw Maarten B. = letterlijke tekst van een opdracht of anderszins handgeschreven tekst van Biesheuvel
Groeten van Eva = idem, maar dan van een interessant persoon (iemand anders dan Biesheuvel zelf)
x • y = informatie over het boek betreffende de oplage, de paginering, de afmetingen (lengte x breedte x dikte), het gewicht, de oorspronkelijke verkoopprijs en het ISBN
[A..] = volgnummer van het verhaal volgens de
bibliografie van Aart Hoekman (komt alleen voor in de afdeling Periodieken)
∂ = exemplaar uit de collectie van Pim
§ = exemplaar uit de collectie van Louis

De vier meest voorkomende bindwijzen van een boek worden als volgt benoemd en gedefinieerd: genaaid gebonden (genaaide katernen, gebonden in een harde omslag), garenloos gebonden (losse vellen, gebonden in een harde omslag), genaaid gebrocheerd (genaaide katernen, gelijmd in een papieren omslag) en garenloos gebrocheerd (=gelumbeckt, ofwel losse vellen, gelijmd in een papieren omslag).

De staat waarin een exemplaar verkeert wordt aangegeven met een van de kwalificaties 'matig', 'redelijk', 'goed', 'puntgaaf' en 'nieuw'. Een exemplaar wordt alleen als 'nieuw' omschreven als er werkelijk niets op aan te merken valt. Zodra er heel licht met potlood een prijsje is aangebracht, of als er een minuscuul vouwtje of deukje waarneembaar is, dan is het boek 'puntgaaf'. Exemplaren met verkleuringen, leesvouwen, beduimelingen en scheurtjes in het omslag verdienen op hun best de kwalificatie 'goed'. Boeken met pennenkrassen, anders dan van de auteur, worden in de regel als 'matig' omschreven.

Van een uitgave van een boek wordt een afbeelding weergegeven (indien beschikbaar) als het een eerste druk betreft of een afwijkende herdruk (qua omslag of qua bindwijze). Dit komt overeen met verzamelcriteria 1 t/m 3 (zie boven).

De inhoudsopgave van een boek wordt weergegeven in het linkerframe als er meer dan één verhaal is opgenomen.


Credits

Deze website wordt sinds 11 mei 2004 onderhouden door Pim van Putten en Louis Heij. De site is de voortzetting van de oude Biesheuvelsite van Pim en gebaseerd op de Harry Mulisch bibliografie van Louis. De bibliografie is niet geautoriseerd door uitgever of auteur, maar heeft wel de basis gevormd voor de officiŽle bibliografie die verzorgd is door Pim en Louis en opgenomen is in het Verzameld werk van Biesheuvel, dat in 2008 bij uitgeverij Van Oorschot is verschenen.

Voor de inhoud van deze website is gebruikgemaakt van onze eigen collecties en daarnaast van de bibliografie zoals vermeld in
Biesboek en van J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie door Aart Hoekman. Er is zoveel mogelijk getracht bestaande rechten op de inhoud te eerbiedigen. Mochten er toch nog bepaalde bezwaren zijn, dan kunt u dat uiteraard laten weten. Dank zij verschuldigd aan RBr, AH, GB, JK, RBo, BF, KT, FdB en het NLPVF voor bibliografische weetjes, aanvullingen op en verbeteringen aan de site. Op- en aanmerkingen blijven van harte welkom.